№ коносамента Дата
NEXTMSVD012FA001 2022-01-12
NEXTMSVD012FA002 2022-01-12
NEXTMSVD012FA003 2022-01-12
NEXTMSVD012FA004 2022-01-12
NEXTMSVD012FA005 2022-01-12
NEXTMSVD012FA006 2022-01-12
NEXTMSVD012FA007 2022-01-12
NEXTMSVD012FA008 2022-01-12
NEXTMSVD012FA009 2022-01-12
NEXTMSVD012FA010 2022-01-12
NEXTMSVD012FA012 2022-01-12
NEXTMSVD012FA013 2022-01-12
NEXTMSVD012FA014 2022-01-12
NEXTMSVD012FA015 2022-01-12
NEXTMSVD012FA016 2022-01-12
NEXTMSVD012FA017 2022-01-12
NEXTMSVD012FA018 2022-01-12
NEXTMSVD012FA019 2022-01-12
NEXTMSVD012FA020 2022-01-12
NEXTLIVD012FA001 2022-01-18
NEXTLIVD012FA002 2022-01-18
NEXTLIVD012FA003 2022-01-18
NEXTLIVD012FA004 2022-01-18
NEXTLIVD012FA005 2022-01-18
NEXTLIVD012FA006 2022-01-18
NEXTLIVD012FA007 2022-01-18
NEXTLIVD012FA008 2022-01-18
NEXTLIVD012FA009 2022-01-18
NEXTLIVD012FA010 2022-01-18
NEXTLIVD012FA011 2022-01-18
NEXTLIVD012FA012 2022-01-18
NEXTLIVD012FA013 2022-01-18
NEXTLIVD012FA015 2022-01-18
NEXTLIVD012FA016 2022-01-18
NEXTLIVD012FA017 2022-01-18
NEXTLIVD012FA018 2022-01-18
NEXTLIVD012FA019 2022-01-18
NEXTLIVD012FA020 2022-01-18
NEXTLIVD012FA021 2022-01-18
NEXTLIVD012FA022 2022-01-18
NEXTLIVD012FA023 2022-01-18
NEXTLIVD012FA024 2022-01-18
NEXTLIVD012FA025 2022-01-18
NEXTLIVD012FA026 2022-01-18
FSIMMAVV000352 2022-01-12