№ коносамента Дата
01/22 2022-01-20
02/22 2022-01-20