№ коносамента Дата
ZGTAG0520000124A
ZGTAG0520000124B
ZGTAG0520000125A
ZGTAG0520000125B